[Us] сървъри и т.н.

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Jul 2 15:17:14 EEST 2019


1) оправих си router-чето, явно като му е спрял тока не е искало да
тръгне, бутоните не бяха вързани изобщо. направих си power бутон от две
жици и сега е ок (с намалени обороти).
2) eric го бях угасил от ipmi-то няколко часа преди това, и още беше
много горещ,т.е. има някакъв проблем с "изключения" му режим и съм му
извадил power кабелите, за да не грее. вероятно няма как да се държи
off-нат без да дърпа ток и може да се наложи някакво гасене директно от
тока.
3) бях разместил малко кабелите на монитора и т.н., върнати са.

п.с. дойдоха пак ученици, беше интересно. някой може ли да помисли за
официален ден на отворените врати веднъж месечно (не не че през цялото
време не сме така, ама да има официален) и да го наспамим по училищата?
Теодор е навит да сътрудничи.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190702/73bea538/attachment.sig>


More information about the Us mailing list