[Us] Fwd: Покана за официално членство в BESCO - Българската стартъп асоциация / Invitation for official membership at BESCO - The Bulgarian Startup Association

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Sat Jun 1 15:21:04 EEST 2019


В някакъв момент съм станал неформален член на тая организация. Хората са в
досадните startup среди, но явно натискат и за законови облекчения за
бизнеса и уж някакви съвсем смислени неща, та се чудя дали да не ни пишем
членове. Някакви възражения или разсъждения по въпроса?

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org


---------- Forwarded message ---------
From: Yoan Yankov <y at besco.bg>
Date: Sat, Jun 1, 2019 at 11:39 AM
Subject: Покана за официално членство в BESCO - Българската стартъп
асоциация / Invitation for official membership at BESCO - The Bulgarian
Startup Association
To:


[English below]

Здравейте,

Изпращаме отново поканата си да бъдете официално членове на BESCO -
Българската стартъп асоциация.

Членството в BESCO става изцяло онлайн и е нужно единствено да попълните
молбата си тук: www.f6s.com/besco/apply

Членството в BESCO към момента е напълно безплатно!

Както знаете в момента ние се борим за:

  -

  подобряване на Търговския закон
  -

  по-добри условия за stock options, вестинг, конвертируеми заеми
  -

  Startup Visa
  -

  по-бърза ликвидация на фирми
  -

  повече шансове за провал
  -

  и буквално стотици още промени в законодателството в България

Но една от основните ни нужди е да бъдем повече. Днес част от BESCO са над
400 стартъп и технологични компании, но молбата ни е, ако подкрепяте това,
което правим, отделите тези няколко минути и станете официално наши членове.

С уважение,


Hello,

We send you again our invitation to be officially a member of BESCO - The
Bulgarian Startup Association.

To become a member in BESCO you only need to fill out your online
application here: www.f6s.com/besco/apply

Membership at BESCO is now free of charge!

As you know at the moment we are fighting for:

  -

  Improvements in the Commercial Act
  -

  better regulations for stock options, vesting, convertible debt.
  -

  Startup Visa
  -

  faster liquidation of companies
  -

  more chances of failure
  -

  and literally hundreds of other changes in the legislation in Bulgaria

But one of our main needs is that we need to be more. Today, more than 400
startups and technology companies are part of BESCO, but our request is if
you support what we are doing spend these few minutes and become officially
our members.

Kind regards,

-- 

*Yoan Yankov*

Head of Communications & Operations

The Bulgarian Startup Association (BESCO)*+359 892 209 449*

y at besco.bg
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190601/8ef48ba9/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list