[Us] Fwd: Покана за официално членство в BESCO - Българската стартъп асоциация / Invitation for official membership at BESCO - The Bulgarian Startup Association

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Sat Jun 1 19:06:54 EEST 2019


Аз гласувам въздържал се.

On Sat, Jun 1, 2019 at 3:21 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> В някакъв момент съм станал неформален член на тая организация. Хората са
> в досадните startup среди, но явно натискат и за законови облекчения за
> бизнеса и уж някакви съвсем смислени неща, та се чудя дали да не ни пишем
> членове. Някакви възражения или разсъждения по въпроса?
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> http://initlab.org
>
>
> ---------- Forwarded message ---------
> From: Yoan Yankov <y at besco.bg>
> Date: Sat, Jun 1, 2019 at 11:39 AM
> Subject: Покана за официално членство в BESCO - Българската стартъп
> асоциация / Invitation for official membership at BESCO - The Bulgarian
> Startup Association
> To:
>
>
> [English below]
>
> Здравейте,
>
> Изпращаме отново поканата си да бъдете официално членове на BESCO -
> Българската стартъп асоциация.
>
> Членството в BESCO става изцяло онлайн и е нужно единствено да попълните
> молбата си тук: www.f6s.com/besco/apply
>
> Членството в BESCO към момента е напълно безплатно!
>
> Както знаете в момента ние се борим за:
>
>  -
>
>  подобряване на Търговския закон
>  -
>
>  по-добри условия за stock options, вестинг, конвертируеми заеми
>  -
>
>  Startup Visa
>  -
>
>  по-бърза ликвидация на фирми
>  -
>
>  повече шансове за провал
>  -
>
>  и буквално стотици още промени в законодателството в България
>
> Но една от основните ни нужди е да бъдем повече. Днес част от BESCO са над
> 400 стартъп и технологични компании, но молбата ни е, ако подкрепяте това,
> което правим, отделите тези няколко минути и станете официално наши членове.
>
> С уважение,
>
>
> Hello,
>
> We send you again our invitation to be officially a member of BESCO - The
> Bulgarian Startup Association.
>
> To become a member in BESCO you only need to fill out your online
> application here: www.f6s.com/besco/apply
>
> Membership at BESCO is now free of charge!
>
> As you know at the moment we are fighting for:
>
>  -
>
>  Improvements in the Commercial Act
>  -
>
>  better regulations for stock options, vesting, convertible debt.
>  -
>
>  Startup Visa
>  -
>
>  faster liquidation of companies
>  -
>
>  more chances of failure
>  -
>
>  and literally hundreds of other changes in the legislation in Bulgaria
>
> But one of our main needs is that we need to be more. Today, more than 400
> startups and technology companies are part of BESCO, but our request is if
> you support what we are doing spend these few minutes and become officially
> our members.
>
> Kind regards,
>
> --
>
> *Yoan Yankov*
>
> Head of Communications & Operations
>
> The Bulgarian Startup Association (BESCO)
>
>
>
> *+359 892 209 449*
>
> y at besco.bg
>
>
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190601/3a3f3443/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list