[Us] посещението на ученици от НПМГ

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Jun 4 16:40:01 EEST 2019


Съвсем накратко, беше много интересно.

Не толкова накратко, Тодор дойде с учениците, разведох ги из лаба,
показах им разните работи, които имаме, и обясних колко ни е неформален
характера. Накрая, след показването те имаха въпроси, и хората от
camplight доста помогнаха с някакви отговори.

Въпросите бяха от типа на какъв университет да си изберат, интервютата
за работа, с какво да се занимават и т.н. (как да почнат да се развиват)
и се надявам, че им бяхме полезни. Говорихме им за университетите в
България, хакатони, различни компании, колко са се променили нещата
откакто ние бяхме малки и други подобни.

Казах им, че лабът е отворен за всякакви посещения и че имаме скоро
хакатон, ако искат да дойдат, както и че ще им пратя call for
volunteers на openfest.

Мисля си, че такива неща трябва да правим по-редовно, щото явно има
достатъчно хора с въпроси и тука имаме насъбрана доста информация,
която можем да споделим (и да ги объркаме още повече). Ако някой се
сеща за други училища, дето бихме им били полезни, да им каже:)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190604/f10d076a/attachment.sig>


More information about the Us mailing list