[Us] посещението на ученици от НПМГ

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Jun 4 17:02:19 EEST 2019


On Tue, 4 Jun 2019 16:40:01 +0300
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> Съвсем накратко, беше много интересно.
> 
> Не толкова накратко, Тодор дойде с учениците, разведох ги из лаба,
> показах им разните работи, които имаме, и обясних колко ни е
> неформален характера. Накрая, след показването те имаха въпроси, и
> хората от camplight доста помогнаха с някакви отговори.
> 
> Въпросите бяха от типа на какъв университет да си изберат, интервютата
> за работа, с какво да се занимават и т.н. (как да почнат да се
> развиват) и се надявам, че им бяхме полезни. Говорихме им за
> университетите в България, хакатони, различни компании, колко са се
> променили нещата откакто ние бяхме малки и други подобни.
> 
> Казах им, че лабът е отворен за всякакви посещения и че имаме скоро
> хакатон, ако искат да дойдат, както и че ще им пратя call for
> volunteers на openfest.
> 
> Мисля си, че такива неща трябва да правим по-редовно, щото явно има
> достатъчно хора с въпроси и тука имаме насъбрана доста информация,
> която можем да споделим (и да ги объркаме още повече). Ако някой се
> сеща за други училища, дето бихме им били полезни, да им каже:)

И пращам това и до Тодор, да каже неговите впечатления.
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190604/75fad67d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list