[Us] св. Патрик

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Fri Mar 15 12:55:22 EET 2019


Христина беше питала във фейса, та ѝ отговорих, че ни е късновато, но тя
предложи на 30ти за Часа на Земята да разцъкаме, хем на свещи :D

On Fri, Mar 15, 2019, 08:28 Hristina Dimitrova <ginkgo.frog at gmail.com>
wrote:

> Здравейте!
>
> Ще играем ли на настолни игри тази неделя? :)
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190315/d702951c/attachment.html>


More information about the Us mailing list