[Us] временен сървър в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Oct 17 16:59:21 EEST 2019


Славей, здрасти,

Как се движите с почистването на ... мисля, че беше kashon? Хората от
лаба питат :)


On Thu, 17 Oct 2019 16:43:46 +0300
Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:

> Здравейте,
> Възможно ли е някой да е забравил да изключи машината, след като са
> прехвърлени данните? Според консумацията на UPS-а, все още е онлайн.
> Венци
> 
> On Sun, Sep 1, 2019 at 11:41 PM Tocho Tochev <tocho at tochev.net> wrote:
> 
> > Здрасти,
> >
> > Извинявам се за забавянето, днес цял ден бях afk.
> >  
> >  > На 1.09.19 в 18:13, Венцислав Атанасов написа:
> >  > Лично за мен няма проблем, стига да се заплати колокация за
> >  > времето на престой на машината (30 лв/месец).  
> >
> > За мен каузата е добра, в полза на обществото, напълно в унисон с
> > целите на лаба и съм твърдо *против* да се плаща колокиране на
> > сървъра. Даже се радвам, че имаме възможността да помогнем.
> >
> > Ако притеснението е за тока, с оглед бюджета на лаба, за времето на
> > колокация аз лично ще го платя.
> >
> > Също така си мисля, че като се upgrade-не желязото бих се радвал да
> > остане в лаба, би било и хубава "реклама".
> >
> > Поздрави,
> >    Точо
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191017/d4aed96e/attachment-0001.sig>


More information about the Us mailing list