[Us] временен сървър в лаба

Marian Marinov mm at yuhu.biz
Thu Oct 17 17:22:34 EEST 2019


Миии, тук аз съм за бой... имам един килнат сървър в сървърното, който чака да му довърша инсталацията.

Утре ще му оправя boot-а и в понеделник ще може да се мести върху него.

Извинявам се.

Мариян

On 10/17/19 4:59 PM, Vasil Kolev wrote:
> Славей, здрасти,
> 
> Как се движите с почистването на ... мисля, че беше kashon? Хората от
> лаба питат :)
> 
> 
> On Thu, 17 Oct 2019 16:43:46 +0300
> Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> 
>> Здравейте,
>> Възможно ли е някой да е забравил да изключи машината, след като са
>> прехвърлени данните? Според консумацията на UPS-а, все още е онлайн.
>> Венци
>>
>> On Sun, Sep 1, 2019 at 11:41 PM Tocho Tochev <tocho at tochev.net> wrote:
>>
>>> Здрасти,
>>>
>>> Извинявам се за забавянето, днес цял ден бях afk.
>>>  
>>>  > На 1.09.19 в 18:13, Венцислав Атанасов написа:
>>>  > Лично за мен няма проблем, стига да се заплати колокация за
>>>  > времето на престой на машината (30 лв/месец).  
>>>
>>> За мен каузата е добра, в полза на обществото, напълно в унисон с
>>> целите на лаба и съм твърдо *против* да се плаща колокиране на
>>> сървъра. Даже се радвам, че имаме възможността да помогнем.
>>>
>>> Ако притеснението е за тока, с оглед бюджета на лаба, за времето на
>>> колокация аз лично ще го платя.
>>>
>>> Също така си мисля, че като се upgrade-не желязото бих се радвал да
>>> остане в лаба, би било и хубава "реклама".
>>>
>>> Поздрави,
>>>    Точо
>>> _______________________________________________
>>> Us mailing list
>>> Us at initlab.org
>>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>>>  
> 


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20191017/ec6d2e62/attachment.sig>


More information about the Us mailing list