[Us] временен сървър в лаба

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Sep 1 11:32:21 EEST 2019


Добрутро,

Накратко, linux-bg.org се изнася от текущия си colocation (където са
били безплатно от spnet, ама откатко са a1 им правят проблеми). Вчера
изнесохме единия им сървър и в момента е при мен в 3dc, другия им още е
в a1 и чакаше смяна на едни dns-и.

dns-ите вече са в общи линии ок, остава да извадят другия сървър (който
се казва kashon) и да го преточат, че a1 са ги отфилтрирали грубо.

Въпросът ми е, може ли този сървър временно да се сложи в лаба?
Предполагам в рамките на месец ще се източи каквото има и ще се угаси
(той е старичък, 32 битов, даже предлагат да го дарят на лаба, ама
плюшкинизъм и т.н.).
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190901/a035139d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list