[Us] инфраструктурни мисли

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sat Sep 7 12:57:48 EEST 2019


Я дайте някакво решение на следния въпрос:

в момента на spitfire има unbound за локалното resolve-ване и knotd за
authoritative, в който има lan.initlab.org и се update-ва с dyndns.

За пренасянето на зоната knot-а ли ще остане, или ще се сложи bind
вместо него? аз нямам някакъв особено опит с knot-а по принцип, не знам
за вас.

On Mon, 19 Aug 2019 20:33:40 +0300
Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:

> понеже не знам дали ще успея да вляза в УС, малко мисли по темата в
> посока self-hosting на лаба:
> 
> - след около 6ти септември ще имам някакво свободно време, в което да
>   съм и достатъчно адекватен, за да правя промени (в момента след
>   работа като правя нещо някой задължително трябва да ме гледа в
> ръцете)
> - първо мисля да пренеса dns зоната на лаба към spitfire (мога и да
> дам dyndns update функционалност за нея, като е при мене, ама е далеч
>   по-удобно директно да може да редактира някой)
> - по същия начин мога да пренеса листите, те са един mailman и имаше
>   сравнително лесен начин за dump/restore
> - цялостната поща на лаба изисква вадене на domain-а от google, което
>   може да доведе до загуба на някакви документи там, т.е. трябва някой
>   да го проучи. не мисля, че имаме кой-знае какво там, но трябва да се
>   има предвид. не може просто да се смени mx-а, щото самия gmail ще
>   продължава да си говори сам и да праща пощата локално, доколкото
> знам
> - wiki, сайт и т.н. са тривиални за местене от който иска, мисля, че
>   особено след като мръдна dns-а, ще имате под ръка всичката нужна
>   функционалност
> 
> не знам дали изпускам някой service, кажете.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190907/7133cb55/attachment.sig>


More information about the Us mailing list