[Us] Протокол от УС на Лаба - 2019.09.09

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Tue Sep 10 15:03:10 EEST 2019


Понеже ми припомнихте за тях, им писах да ги питам за вкъщи дали могат,
и ми отговориха следното:
"
 Здравейте,

Благодарим за интереса, който проявявате към нашите услуги, но за
съжаление се намирате извън зона на покритие за домашни услуги. Към
този момент на територията на гр. София предоставяме само услуги за
офиса. Ако проявявате интерес към нашата cooolOffice услуга, моля да ни
уведомите, за да насочим Вашето запитване към Търговски отдел.
"

Пак е по-евтино и офисното им решение, ама не чак толкова. Поне според
мен няма смисъл.

On Tue, 10 Sep 2019 14:10:53 +0300
Tocho Tochev <tocho at tochev.net> wrote:

> Значи coolbox не са казали че ще могат, казали са че могат да проучат 
> дали ще могат и дали ще имат UPS-и по трасето.
> 
> On 10/09/2019 13.11, Vasil Kolev wrote:
> > Последния път, като ги питахме, не можеха (нещата може да са се
> > променили от тогава). Домашния им вариант е по-евтин, фирмения им е
> > на същите пари, скоростта поне на теория трябва да е същата или
> > подобна.
> > 
> > (явно е някакво много криво място за опъване, те ipacct се навиха
> > точно щото те самите са много наблизо)
> > 
> > On Tue, 10 Sep 2019 12:46:24 +0300
> > Венцислав Атанасов <user89 at gmail.com> wrote:
> >   
> >> Предложеннието е за cooolbox, имаше някакви аргументи за и против,
> >> но решихме да го обсъждаме и с теб.
> >> Венци
> >>
> >>
> >> On Tue, Sep 10, 2019, 00:17 Vasil Kolev <vasil at ludost.net> wrote:
> >>  
> >>> On Mon, 9 Sep 2019 23:05:35 +0300
> >>> Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:
> >>>     
> >>>>
> >>>> По т.8 (смяна на интернет доставчика с по-евтин):
> >>>>
> >>>> Обсъдиха се аргументи като налична поддръжка, IP адреси и т.н.
> >>>> Иво ще обсъди въпроса с Крокодила уикенда, за да се изясни дали
> >>>> има логика в подобна маневра.
> >>>>     
> >>>
> >>> Местенето на услуги към самия лаб и ползването на стандартен
> >>> интернет доставчик (каквото сме правили преди) не са особено
> >>> съвместими, и трябва да се избере едното от двете, в общи линии.
> >>>
> >>> Няма да обяснявам иначе какво мисля за доставчиците, дето можем да
> >>> намерим наоколо, последно всички или бяха зле (online direct) или
> >>> не можеха да ни пуснат net.
> >>> _______________________________________________
> >>> Us mailing list
> >>> Us at initlab.org
> >>> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >>>     
> > 
> > 
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >   
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190910/996eaa60/attachment.sig>


More information about the Us mailing list