[Us] Лекция за OpenFest

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Thu Sep 26 11:45:13 EEST 2019


Момци, оттеглям се от идеята за участие в openfest, тъй че преценете дали и
каква лекция ще направите. Имам сериозна нужда от почивка и не смятам за
здравословно да се навирам и в това начинание при такова лично състояние.

По-здрави,

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
http://initlab.org
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20190926/e35b115c/attachment.html>


More information about the Us mailing list