[Us] SLA 3D Printer в Лабът

Marian Marinov mm at yuhu.biz
Thu Apr 9 14:58:27 EEST 2020


Здравейте,
имам сериозно предложение, да подаря на initLab SLA 3D принтер и wash & curing machine.

Говоря за тези две машини:
  https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers/products/anycubic-photon-s
  https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers/products/anycubic-washing-curing-machine

Ако се съгласите... идеята ми е да се сложат в хаквариума, една върху друга в ъгълът до прозореца(по диагонал от вратата).

В момента има промоция, която ще се радвам да хвана. Ако сте навити.

Благодаря,
Мариян


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20200409/94d2d87d/attachment.sig>


More information about the Us mailing list