[Us] Относно анкетата

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Apr 21 12:12:24 EEST 2020


Привет, Надя,

Прощавай за късния отговор относно предложението за разпространение на
анкета, обаче се оказа, че отговорът ми е изчезнал в небитието, без да го
изпратя.

Прегледах анкетата и я обсъдихме с колегите от екипа. В края на краищата
сметнахме за уместно да спестим на общността облъчването им от още един
канал с тема, която и без това се е загнездила в съзнанието на почти всички.

По-здрави и спокойна седмица!

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
https://initlab.org <http://initlab.org/>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20200421/195d3cfa/attachment.html>


More information about the Us mailing list