[Us] Свикване на Общо Събрание на Инит Лаб (23 март от 19:00)

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Apr 21 12:29:21 EEST 2020


Момчета, това е предложението ми за писмо относно ОС:

*Здравейте,*

*Поради продължаващото извънредно положение без ясен краен срок за
прекратяването ѝ, към този момент не можем да насрочим нова дата за Общо
Събрание на сдружението, без то да се води отново "предпоследна" промяна.*

*За сега събранието планираме да се състои седмица след падане на
извънредното положение (същия ден от седмицата и същия час), като
продължаваме да си пазим правото да отложим или променим това, в зависимост
от обстоятелствата.*

*Междувременно, ако някой има свежа идея как можем да процедираме правно за
провеждането - нека сподели :)*

*Бъдете здрави!*

Vladimir Vassilev
root @ init Lab
+359 885 448475
https://initlab.org <http://initlab.org/>


On Mon, Mar 16, 2020 at 9:28 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Привет,
>
> При днешната среща на Управителния съвет бе решено да не експериментираме
> с онлайн провеждане на общото събрание, а да го отложим. Новата дата за
> провеждане на общото събрание е 20 април, 2020, отново в понеделник и със
> същото начално време - 19:00. Дневният ред остава същият.
>
> Вероятно е излишно да го споменавам, но не е изключен риска да се наложи
> отново отлагане на събранието, в случай че бъде удължено извънредното
> положение в страната.
>
> Бъдете здрави!
>
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> https://initlab.org <http://initlab.org/>
>
>
> On Mon, Feb 17, 2020 at 9:55 PM Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org>
> wrote:
>
>> Здравейте,
>>
>> По закон се налага всяка година да организираме Общо Събрание на
>> сдружението, на което да бъде приет годишния отчет за дейността на Лаба,
>> както и за обсъждане на някои други въпроси. Дневният ред е както следва:
>>
>>    1. Приемане на годишния отчет за дейността на Лаба през 2019.
>>    2. Приемане на финансовия отчет на Лаба за 2019.
>>    3. Други.
>>
>> Присъствието не е задължително, но е силно препоръчително. При липса на
>> събиране на достатъчно членове за кворум до 20:00, събранието ще се
>> състои без нуждата от такъв.
>>
>> Ако не сте си заплатили членския внос за март, ще можете да го платите
>> преди събранието, а дори и тогава да не го платите, няма да бъде проблем
>> да останете, като просто няма да имате право на глас при взимането на
>> решения.
>>
>> Общо събрание и срещата, на която можете да ни дадете обратна връзка за
>> Лаба и да споделите какво бихте искали да видите повече или по-малко
>> случващо се около Лаба.
>>
>> По-здрави,
>>
>> Vladimir Vassilev
>> root @ init Lab
>> +359 885 448475
>> http://initlab.org
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20200421/040ed3d3/attachment-0001.html>


More information about the Us mailing list