[Us] Проблем с ел-инсталацията

Vladimir Vassilev vloo at initlab.org
Tue Dec 15 08:22:39 EET 2020


Дайте обратна връзка, преди да го пратя.

Здрасти, Кириле,

Може би Мариана ти е споменала, но сменихме смесителя в кухнята, защото
капеше топлата вода откъм кранчето. Времинното решение тогава беше да спрем
бойлера. След смяната на смесителя пуснахме отново бойлера, но вчера някой
го е заварил с паднал бушон. След известно чоплене и замерване, откритията
са няколко:

- на изключен бойлер, е 170 VAC, на същия бушон в друга стая е 232 => 50
волта пад.

- прикачените снимки са от разпредилителната кутия в кухнята пре
абсорбатора. Нещо там е "топлило" известно време.

- има поне четири кабела с нарушена обвивка, като не е сигурно, че даже са
на един бушон, а цветовете са вързвани както е попаднало => някой майстор
си е оставил ръцете.

- Ако пуснем бушон 3, 4 или 5, се случват странни неща с тоците -
по-голямата част от етажа ще я оставим без ток, докато не дойде ел.техник.
Има утечка по нулата.

- Като последствие от това, работи осветлението само в коридора и
стълбищата, повечето контакти са спряни, и се захранват само сървърите и
няколко рутера, които са към незасегнатите бушони.

Молбата ми е възможно най-скоро да се осигури квалифициран техник, който да
дойде за анализ на ситуацията и съответното ѝ поправяне. Заради
пандемичната обстановка в момента сме с много ограничена посещаемост, като
заради по-горните събития ограничаваме достъпа изцяло. Не можем обаче да си
позволим това да се прехвърли и в следващата година.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20201215/75ac9124/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IMG_20201215_074922_031.jpg
Type: image/jpeg
Size: 107785 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20201215/75ac9124/attachment-0002.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: IMG_20201215_074941_518.jpg
Type: image/jpeg
Size: 148265 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20201215/75ac9124/attachment-0003.jpg>


More information about the Us mailing list