[Us] Протокол от среща на УС, 2020-05-11

Alex Milanov alex at i4web.biz
Wed May 13 21:45:23 EEST 2020


То май приемането на отчета е основното за ОС. Иначе съм ок за 26-ти.

On 13.05.20 г. 17:59 ч., Tocho Tochev wrote:
> Не може ли на двете дати? Като на втората само приемем отчета или пък 
> отчета да го гласуваме отделно на другата дата? И без това подписите 
> ще ги събираме отделно.
>
> Просто не ми се иска за пореден път да го отлагаме...
>
> On 13/05/2020 17.34, Vladimir Vassilev wrote:
>> Момци, счетоводителите не са готови с отчетите и помолиха да направим ОС
>> след 22 май. Предвид тази им молба и невъзможността ми за 25 май
>> (понеделникът след това), предлагам вторник, 26-ти май.
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us


More information about the Us mailing list