[Us] Прекратяване на договор

Boian Bonev bbonev at ipacct.com
Thu Feb 18 05:58:59 EET 2021


Привет!

On Thu, 2021-02-18 at 00:40 +0200, Vladimir Vassilev wrote:
> Здравейте,
> 
> Моля писмото ми да се счита за официално предизвестие за прекратяване
> на договора ни с вас за пренос на данни.

ОК. А от коя дата искате да го прекратим?

> Основната причина за прекратяването е преместването ни на ново място,
> където поне в началото няма да имаме нужда от подобна услуга. Все пак
> ще ни бъде полезно да знаем занапред дали бихте имали възможността да
> ни свържеше, предвид че ще се намираме на този адрес:
> 
> https://www.google.com/maps/place/ul.+%22Tsar+Asen%22+64%D0%90,+1463+Sofia+Center,+Sofia/@42.6879625,23.3168522,20.11z/data=!4m5!3m4!1s0x40aa85122887e113:0xe39585313bbf3880!8m2!3d42.6879699!4d23.3168741
> 
> Това е ул. Цар Асен 64А, ет. 3 от къща.

Предполагам, че ще може. Ще трябва да се проучи проходимостта на
тръбите в района, също как се стига до къщата и как се влиза в нея с
кабел - на картата изглежда като да няма достъп до улица; може да се
наложи да се преговаря със съседна сграда за преминаване през нейното
мазе. Няма да може да направим нищо, преди да се стопи снега - полагане
на кабел при ниска температура не е никак добра идея, защото се
напукват влакната и после трябва да се сменя; практиката е, че при
зимни условия се ремонтират само аварии.

Поздрави,
b.

> Ще очаквам отговора ви.
> 
> По-здрави,
> 
> Vladimir Vassilev
> root @ init Lab
> +359 885 448475
> https://initlab.org

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210218/b75fa924/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210218/b75fa924/attachment.sig>


More information about the Us mailing list