[Us] Грамота

Kossara Jordanova kjordanova at colibri.bg
Thu Mar 11 14:28:27 EET 2021


Здравей,

Жаки каза, че без да искате сте счупили закачалката на една от грамотите, и
че сте казали, че ще го оправите, минете като е удобно да ви дам рамката. -- 
Този имейл е проверен за вируси от Avast.
https://www.avast.com/antivirus
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210311/6dcde29a/attachment.html>


More information about the Us mailing list