[Us] Грамота

Венцислав Атанасов user89 at gmail.com
Thu Mar 11 14:48:05 EET 2021


Здравейте,

Извиняваме се за случката. Довечера в 19:00 ч. Владо ще е в офиса, ако е
удобно тогава може да вземе рамката.

Поздрави,
Венцислав


On Thu, Mar 11, 2021, 14:28 Kossara Jordanova <kjordanova at colibri.bg> wrote:

> Здравей,
>
> Жаки каза, че без да искате сте счупили закачалката на една от грамотите,
> и че сте казали, че ще го оправите, минете като е удобно да ви дам рамката.
>
>
> ------------------------------
> [image: Avast logo] <https://www.avast.com/antivirus>
>
> Този имейл е проверен за вируси от Avast.
> www.avast.com <https://www.avast.com/antivirus>
>
> <#m_-3003421005969115376_DAB4FAD8-2DD7-40BB-A1B8-4E2AA1F9FDF2>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20210311/4634d6eb/attachment.html>


More information about the Us mailing list