[Us] тренинг в лаба за fosdem 2023

Alex Milanov alex at i4web.biz
Thu Nov 24 09:55:15 EET 2022


Добро утро,

Аз ще се включа пак тая година. И ще съм на линия на 4-ти.

Ще дойда и малко по-рано да отключа.

(Подразбира се, предполагам, че съм ок от страна на лаба това да се 
случи:-D)

Поздрави,

Сашо


On 23.11.22 г. 21:20 ч., Vasil Kolev wrote:
> Добрутро,
>
> Има нужда да си направим някакво запознаване на доброволците за
> fosdem2023, и се очертава да може да стане на 4ти декември (неделя).
> Как може да го измислим да ползвам лаба от 14:00?
>
> _______________________________________________
> Us mailing list
> Us at initlab.org
> https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us


More information about the Us mailing list