[Us] тренинг в лаба за fosdem 2023

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Thu Nov 24 16:15:45 EET 2022


Благодаря :) метнете ме в календара, аз ще си пиша на хората.

On Thu, 24 Nov 2022 13:08:59 +0200
Vladimir Vassilev <vloo at initlab.org> wrote:

> Подозирам, че няма неодобряващи това, Алекс :)
> 
> О, Зелений, потвърждението от Алекс вероятно не е стигнало до теб, та
> виж по-долу отговора му.
> 
> On Thu, Nov 24, 2022 at 9:55 AM Alex Milanov <alex at i4web.biz> wrote:
> 
> > Добро утро,
> >
> > Аз ще се включа пак тая година. И ще съм на линия на 4-ти.
> >
> > Ще дойда и малко по-рано да отключа.
> >
> > (Подразбира се, предполагам, че съм ок от страна на лаба това да се
> > случи:-D)
> >
> > Поздрави,
> >
> > Сашо
> >
> >
> > On 23.11.22 г. 21:20 ч., Vasil Kolev wrote:  
> > > Добрутро,
> > >
> > > Има нужда да си направим някакво запознаване на доброволците за
> > > fosdem2023, и се очертава да може да стане на 4ти декември
> > > (неделя). Как може да го измислим да ползвам лаба от 14:00?
> > >
> > > _______________________________________________
> > > Us mailing list
> > > Us at initlab.org
> > > https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us  
> > _______________________________________________
> > Us mailing list
> > Us at initlab.org
> > https://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/us
> >  

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 195 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/us/attachments/20221124/382592cf/attachment.sig>


More information about the Us mailing list