[Sa] Virtalbox-a умира

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Sun Feb 19 15:27:42 EET 2012


В 15:09 +0200 на 19.02.2012 (нд), b2 написа:

> настройл съм виртуалката да ползва 512МБ рам , та едва ли я трепе ако
> надвишава някой лимит , има ли нещо по /var/log  по тоя въпрос ? Аз
> продължавам да си търся в моята градинка ...
> 

Нищо няма в логовете по въпроса. Така като гледам не е и генерален бъг
(има виртуалки, живи по 13 часa), вероятно е нещо в настройките. Не знам
как го пускаш, да не е да го убива нещо като се logout-неш?

п.с. дадох на всички права да четете файловете от /var/log, ако ви
потрябва някаква информация от там. Може да се наложи да се logout-нете
и логнете наново за да ви се появят тия права (добавих ви в група adm). 

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120219/6c732748/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list