[Sa] 32bit guest on 64bit host

Tocho Tochev tocho.tochev at gmail.com
Sun Feb 19 23:56:46 EET 2012


2012/2/19 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
> В 21:50 +0100 на 19.02.2012 (нд), Tocho Tochev написа:
>> 2012/2/19 Vasil Kolev <vasil at ludost.net>:
>> > В 20:52 +0100 на 19.02.2012 (нд), Tocho Tochev написа:
>> > Ако намерите начин да тествате разликата, ще е много интересно. По
>> > принцип 32-битовото трябва да е малко по-бързо, но не е ясно доколко
>> > 32битовата част на тоя процесор е достатъчно добра.
>>
>> Ами аз пуснах някви псевдо benchmark-ове и на виртуалната беше 10-20%
>> по-бавно от на phyllis
>> http://utcc.utoronto.ca/~cks/programs/pybench/rebench.pl # perl regex benchmark
>> echo "scale=4000; 4*a(1)" | time bc -l > /dev/null # pi with 4000 digits
>
> Тествайте и на някоя от виртуалките :)

Пуснах виртуалка livecd debian stable 64bit (нямаше testing :( ):
- echo "scale=4000; 4*a(1)" | time bc -l > /dev/null # pi with 4000 digits
phyllis 3.1.0-1-amd64: ~19s
virtual livecd debian stable lxde 2.6.32-5-amd64: ~21s
virtual debian testing 3.2.0-1-686-pae: ~22s
- http://utcc.utoronto.ca/~cks/programs/pybench/rebench.pl # perl
regex benchmark
резултатите бяха приблизително еднакви м/у виртуалките, но са с
различeн perl (5.10.1 vs 5.14.2)

Но все пак това е далеч от добър benchmark и единственото което
доказва е че 32-bit guest на 64-bit host работи сносно...


More information about the Sa mailing list