[Sa] Клопките на отворения порт

b2 b2 at playtime.bg
Mon Feb 20 21:15:38 EET 2012


On пн, 2012-02-20 at 20:04 +0200, b2 wrote:

> On пн, 2012-02-20 at 19:58 +0200, tie wrote: 
> 
> > Искам да поздравя колегите u4, u6, u7 и u8 за избора на VirtualBox 
> > Headless схема. Останалите ги поздравявам с прикачените screenshots.
> > 
> > Как?
> > Всеки може да направи
> > x11vnc --display :N.0
> > 
> > за произволно N и да се върже към съответния X порт (ако има слушащо xvfb).
> > 
> > -- tie
> 
> 
> AHAHAH ! Кофти да , трябва да ти благодаря , че я описа схемата с
> Headless-a. 


Като се замисля , тъпо се изказах , Емиле , можеше да им го кажеш без да
ънсетваш хистори и т.н.т ....
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/44bf37ab/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120220/44bf37ab/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list