[Sa] Последно напомняне

Vasil Kolev vasil at ludost.net
Wed Feb 22 21:09:16 EET 2012


В 23:05 +0200 на 21.02.2012 (вт), Ro написа:
> Здравейте,
> аз, с огромно съжаление, ще се наложи да се откажа от курса, въпреки 
> голямото ми желание да участвам. Т.е. не бройте u9 машината, или 
> вкарайте друг човек на мое място.

По случая (понеже сме още в началото на курса) слагаме на нейно място
Ардаваст Дайлерян, той ще се напише в wiki-то и т.н. Има срок до утре
вечерта да си подкара машината и dns-а.

-- 
Regards,
Vasil Kolev
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/sa/attachments/20120222/b2b8fe55/attachment.pgp>


More information about the Sa mailing list