[Dict] относно KMail

Zlatko Popov zlatkopopov at gmail.com
Thu Dec 29 13:07:15 EET 2011


2011/12/29 Милен Иванов <milen.kerat at gmail.com>

> На въпроса, в Thunderbird "account" го превеждам като "регистрация",
> защото според мен "сметка" може да имаш единствено в банка.
>

В кръчмата, ресторанта, хотела, кафенето също. ;)
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20111229/aa5821e6/attachment.html>


More information about the Dict mailing list