[Dict] Помощ за Device mapper

Nick nickan at gmail.com
Thu Oct 13 18:54:39 EEST 2011


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 10/13/2011 04:54 PM, Borislav Mitev wrote:

> On 13.10.2011 16:02:53 Ivaylo Valkov wrote:

>> В 15:22 +0300 на 13.10.2011 (чт), Borislav Mitev написа:

>>> Особено се озорвам да намеря приемлив превод на „device mapper“. В Wikipedia[1] има прилично обяснение какво точно прави, но не мога да намеря точните думи.
>>> Ако някой има идея или още по-добре, да го има в свой превод, бих бил много щастлив да го споели.

>> В хранилището с преводите на GNOME присъстват следните низове съдържащи
>> mapper. 

>> freedesktop/system-tools-backends.po:msgid "DARPA port to RPC program
>> number mapper"
>> freedesktop/system-tools-backends.po-msgstr "Порт според DARPA за
>> преобразуването на номерата на програмите за RPC"

>> gnome/master/gnome-system-tools.master.bg.po:msgid "RPC mapper"
>> gnome/master/gnome-system-tools.master.bg.po-msgstr "Напасване на RPC"

>> Ето няколко предложения: 

>> 1. Посредник между блокови устройства.
>> 2. Посредник на данни.
>> 3. Напасване на устройства.

>> Нещо в този дух ми се струва подходящо. Пояснение в скоби с английския
>> термин може би е добра идея.

> Проверих преводите на други славянски братя за същия файл. Никъде не е преведен и е оставен в оригинал, също както LVM, RAID и прочее.

> Също така с мислех за съвсем буквален превод – „картиране на устройства“, още повече, че картирането (има го като термин в българския език) е точно това – съставяне на карта.

ако ще е буквален -- не е ли по-добре да е „маркиране на устройства“?
или „разпределяне на устройства“?

> Ще го помисля още и тази вечер и утре ще взема някакво решение.

и правилно -- старите хора твърдят, че утрото е по-мъдро от вечерта ;)

- -- 
the lunatics are in my head
- ---------------------------
Nick Angelow

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Fedora - http://enigmail.mozdev.org/

iQIcBAEBAgAGBQJOlwm2AAoJEDrZAAaeaGg7nA0P/joLy/ZwnrgihYyiwsmX3gmA
YPtn5AD8wt+ve07idxjy8J1+TNX7bLqctqa1iS+KXhlFpoN++izE8R2KmP/iBz+P
OuL0C9U92W6cSc0dRWRyBgnNVAIBxTIqCytinkGdLBQ9pVwwzE3ECkKpkAzGZ7Et
R/uzK9hquu/oxmAEizKIml06WiYaS9IPi+EgnSzQLbeSvi3ZC+zhu754eI+xvYDt
5181+Id2FN/eKTk3/SRJ1y3IJ0O8rJofSNcmg+yATzoPPaBm9IaiP14fwpn6lbbH
IZ+B/rVuvhxYeb1C6RDP1JWdt8jTp1hVVTMuHQk5uTpxbsZoukTUcNLR2VJjj8I6
A9uQ5/ZN+WpW/zyEuEu1OZjaqPWMcCLkLFuHHqR3hSgYbh3W5m9awb0sjgh5E8MT
6LUr9kUnjcFPx+X8NLWY1RqwH+a6YF5zbWcIoPAQlVgiu8kLZqb4TgzZQWG0x5Lq
G3pqPR09T52O5Y4qxBR/5eSH0AYFQoHeIIzOlSQB5LuhTfLBO/w9KhnOj63Q5UeY
D78j7sEOUZg/t3YPja3Vhie0GgZu2NWOvniAgbC1BSzjCST6OD1SoInbLyIYjsij
+LQNW/CJbTwpAmGRSLb80BlNUjsNqr6nJ24iOcDsEJaf9Vl3UG+F+WQE8cCRZb3R
rp5tYsYjcY4uymQyqHO2
=8ECG
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Dict mailing list