[Dict] Помощ за превода на flip

Nick nickan at gmail.com
Thu Oct 20 07:39:53 EEST 2011


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

On 10/20/2011 06:47 AM, Alexander Shopov (Александър Шопов) wrote:

> В 16:26 +0300 на 19.10.2011 (ср), Valentin Laskov написа:

>> | Double-sided printing - Двустранно отпечатване
>> | Long edge (standard) - По дългата страна (стандартно)
>> | Short edge (flip) - По късата страна (...)

>> Здравейте,
>> Не получих предложения и смятам това в скобите да е съответно "настрани" и "нагоре".
>>
> На мен лично — „по-дългата страна“ и „по-късата страна“ повече ми
> харесват — лесно е да си представиш подредбата на листите, а преводът на
> низа директно указва как трябва да се подвърже или закрепи отпечатаното.
> Настрани и нагоре не са подходящи. Може би - „като книга“ и „като
> албум/скицник“

> Нали става дума за 
> +-------+  +-------+ 
> | текст |  | текст |
> | текст |  | текст | — по дългата страна
> | текст |  | текст |  (книга)
> +-------+  +-------+
> и
> +-------------+  +-------------+
> | текст текст |  | текст текст | — по късата страна
> | текст текст |  | текст текст |  (скицник)
> +-------------+  +-------------+

не мисля, че е логически, а и естетически :) издържано да се използват
„по-дълга" и "по-къса". все пак се има предвид, че за позиционирането се
използва или дългата или късата страна на листа хартия (от там идват и
термините „portrait (портрет)“ и „landscape (пейзаж)“. или казано
накратко -- сравнението между две съседни страни на един правоъгълник в
случая е излишно. аз бих използвал „по дългата“ и „по късата“ страна
(или „портрет“ или „пейзаж“).

- -- 
the lunatics are in my head
- ---------------------------
Nick Angelow

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Fedora - http://enigmail.mozdev.org/

iQIcBAEBAgAGBQJOn6YRAAoJEDrZAAaeaGg7OAkP/j1nxqsUc1s2av7JRbpBYwjH
VXTRwHxWVgCTq9qyeel1aIKWAn37j70ktHiyz8I5/PFLHckznrvTLLlHQxi1cue+
6eqs9xbajJbe2QQovP4hJ+A7M43Hlm9FTomxUBLhSxXXjYU/cPdukHQjcMBNRDc6
MTUk9ls3vmltGnmE0no5GaDlmYOOrOqvU8exiAWEK85+pG0UMF81eJV2Ho/iz1EB
twvRQf57rBbHjIm6zUbWMp5AQdH1l3XW9uUjoveI9fpTkh/sPGZPXMBA7KvUooSY
OxibO6Ql2sYSo7ol4+e+xRFDzc4gHjG3T/VPq4mU/4VkJe07zGN8bD47o/Do2ZNe
Np8tR9ABzsfTyGRfxGPkKPTBm8165Kx7iVtDNN4oSVePxJiy5F+3fmvYFTJWrDP/
l5d6U+4b4JsagtCQY6d1Bb6s/eBxq0bER3LrVefxF0FqSAcJiEp2ZNoRF46lflSD
klaPZksx7xP9CCaizdbF4pAo0jIl8Zx+xKXi/SqUMWTRCOY3ArOs3iFdWxEPOVHh
TEleqtDxNi2o75k7AzGZC2H52JRxs7S2zb4TX+Ftm2ykG/uBuRgktoSGw3qYiARx
CzHp+eaDWU3bpWLVFwYiNskrUkdxEWfBt9okoWsYiWZH1ztmzNLgjuElz5dVoflV
8c5+aJhVlVc+R28n8AZG
=16XR
-----END PGP SIGNATURE-----


More information about the Dict mailing list