[Dict] Помощ за превода на flip

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Thu Oct 20 10:32:30 EEST 2011


From: "Alexander Shopov (Александър Шопов)" <lists at kambanaria.org>


|В 16:26 +0300 на 19.10.2011 (ср), Valentin Laskov написа:
| > | Double-sided printing - Двустранно отпечатване
| > | Long edge (standard) - По дългата страна (стандартно)
| > | Short edge (flip) - По късата страна (...)
| >
| > Здравейте,
| > Не получих предложения и смятам това в скобите да е съответно "настрани" и "нагоре".
| >
| На мен лично — „по-дългата страна“ и „по-късата страна“ повече ми
| харесват — лесно е да си представиш подредбата на листите, а преводът на
| низа директно указва как трябва да се подвърже или закрепи отпечатаното.
| Настрани и нагоре не са подходящи. Може би - „като книга“ и „като
| албум/скицник“
|
| Нали става дума за
| +-------+  +-------+
|| текст |  | текст |
|| текст |  | текст | — по дългата страна
|| текст |  | текст |  (книга)
| +-------+  +-------+
| и
| +-------------+  +-------------+
|| текст текст |  | текст текст | — по късата страна
|| текст текст |  | текст текст |  (скицник)
| +-------------+  +-------------+

Да, книгата е така, но "Short edge (flip)" се разгръща нагоре и е захванато (със спирала или щипка) по късата (горна) страна и 
отгърнатият нагоре лист отива отзад и последен:
+------+
| текст |
| текст |
| текст |
+------+
\\\\\\\\\\\\\
+------+
| текст |
| текст |
| текст |
+------+
"По дългата" и "По късата" страна в случая не са сравнителни степени, а страната, по която става закрепването и разгръщането на 
листата. Но в случая, който ти показваш като албум, отпечатването е "Пейзаж" и тогава какво става с дългата и късата страни? 
Проверих как е в затворения софт. Там има check box, озаглавен "Flip pages up" и при промяната му една спирала се премества в ляво 
или отгоре на листата, които пък могат да са пейзаж или портрет, в зависимост от едни radio бутони. Трябва да проверя как е във 
Fedora.
Другото, което си мисля, е че най ми харесва да е "наляво" и "нагоре", но не знам дали няма случай, в която книгата стандартно да се 
разгръща надясно. След като арабите пишат от дясно наляво, може някъде книгите да се разгръщат от ляво надясно. ????

| > Някой ползвал ли е инструмент за създаване на живо USB? Зареждаш система от USB-то, данните ти са на него и на който и да е 
компютър
| > си работиш, все едно, че е твоя. Та там има един стринг, който меко казано ме дразни:
| Да.
|
| > Sorry, I'm having trouble encoding the filename of your livecd. You may have better luck if you move your ISO to the root of 
your
| > drive (ie: C:\)
| Има проблем при задаването на името на живото CD. Пробвайте да преместите файла във формат ISO в основната папка на устройство 
(напр. C:\)
| Вероятно името на файла заедно с пътя излиза доста дълго. Като съкратиш
| името на пътя ти остават повече знаци за името на файла.
Да, за това не бях се сетил. Това C:\ ме подразни и този стринг въобще не го гледах и го прескочих. Ще го въведа точно така, както е 
твоето предложение. :)

Благодаря!
В. ЛасковMore information about the Dict mailing list