[Dict] Помощ за превода на flip

_ ССТАНЕВ sstpr at narod.ru
Mon Oct 24 21:46:04 EEST 201120.10.2011, 11:32, "Valentin Laskov" <laskov at festa.bg>:
> From: "Alexander Shopov (Александър Шопов)" <lists at kambanaria.org>
>
> |В 16:26 +0300 на 19.10.2011 (ср), Valentin Laskov написа:
> | > | Double-sided printing - Двустранно отпечатване
> | > | Long edge (standard) - По дългата страна (стандартно)
> | > | Short edge (flip) - По късата страна (...)
> | >
> | > Здравейте,
> | > Не получих предложения и смятам това в скобите да е съответно "настрани" и "нагоре".
> | >
> | На мен лично — „по-дългата страна“ и „по-късата страна“ повече ми
> | харесват — лесно е да си представиш подредбата на листите, а преводът на
> | низа директно указва как трябва да се подвърже или закрепи отпечатаното.
> | Настрани и нагоре не са подходящи. Може би - „като книга“ и „като
> | албум/скицник“
> |
> | Нали става дума за
> | +-------+   +-------+
> || текст |   | текст |
> || текст |   | текст |  — по дългата страна
> || текст |   | текст |    (книга)
> | +-------+   +-------+
> | и
> | +-------------+    +-------------+
> || текст текст |    | текст текст | — по късата страна
> || текст текст |    | текст текст |   (скицник)
> | +-------------+    +-------------+
>
> Да, книгата е така, но "Short edge (flip)" се разгръща нагоре и е захванато (със спирала или щипка) по късата (горна) страна и
> отгърнатият нагоре лист отива отзад и последен:
> +------+
> | текст |
> | текст |
> | текст |
> +------+
> \\\\\\\\\\\\\
> +------+
> | текст |
> | текст |
> | текст |
> +------+
> "По дългата" и "По късата" страна в случая не са сравнителни степени, а страната, по която става закрепването и разгръщането на
> листата. Но в случая, който ти показваш като албум, отпечатването е "Пейзаж" и тогава какво става с дългата и късата страни?
> Проверих как е в затворения софт. Там има check box, озаглавен "Flip pages up" и при промяната му една спирала се премества в ляво
> или отгоре на листата, които пък могат да са пейзаж или портрет, в зависимост от едни radio бутони. Трябва да проверя как е във
> Fedora.
> Другото, което си мисля, е че най ми харесва да е "наляво" и "нагоре", но не знам дали няма случай, в която книгата стандартно да се
> разгръща надясно. След като арабите пишат от дясно наляво, може някъде книгите да се разгръщат от ляво надясно. ????

По късата горна (бележник)
> +------+
> | текст |
> | текст |
> | текст |
> +------+
> \\\\\\\\\\\\\
> +------+
> | текст |
> | текст |
> | текст |
> +------+

По дългата странична (книга)
> | +-------+   +-------+
> || текст |   | текст |
> || текст |   | текст |  — по дългата страна
> || текст |   | текст |    (книга)
> | +-------+   +-------+

Както си го написал- „по късата странична“.
> | +-------------+    +-------------+
> || текст текст |    | текст текст | — по късата страна
> || текст текст |    | текст текст |   (скицник)
> | +-------------+    +-------------+
>> | > Някой ползвал ли е инструмент за създаване на живо USB? Зареждаш система от USB-то, данните ти са на него и на който и да е
> компютър
> | > си работиш, все едно, че е твоя. Та там има един стринг, който меко казано ме дразни:
> | Да.
> |
> | > Sorry, I'm having trouble encoding the filename of your livecd. You may have better luck if you move your ISO to the root of
> your
> | > drive (ie: C:\)
> | Има проблем при задаването на името на живото CD. Пробвайте да преместите файла във формат ISO в основната папка на устройство
> (напр. C:\)
> | Вероятно името на файла заедно с пътя излиза доста дълго. Като съкратиш
> | името на пътя ти остават повече знаци за името на файла.
> Да, за това не бях се сетил. Това C:\ ме подразни и този стринг въобще не го гледах и го прескочих. Ще го въведа точно така, както е
> твоето предложение. :)
Мен пък ме дразни „стринг“.
Въпросният низ има лекинко шеговито звучене, ти решаваш дали да го запазиш в превода.

„Съжалявам, но не мога да се оправя със задаването (ако иде реч за задаване) на името на живият КД. Може да се пробваш да преместиш ISO файла в основната папка...“
C:\ си е хубав досовски указател.
>
> Благодаря!
> В. Ласков
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at fsa-bg.org
> http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict

-- 
Поздрави!


More information about the Dict mailing list