[Dict] Помощ за превода на flip

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Tue Oct 25 10:15:04 EEST 2011


----- Original Message ----- 
From: "_ ССТАНЕВ" <sstpr at narod.ru>
To: "Bulgarian translators' team" <dict at fsa-bg.org>
Sent: Monday, October 24, 2011 9:46 PM
Subject: Re: [Dict] Помощ за превода на flip


///изрязана е частта за flip


| > | > Sorry, I'm having trouble encoding the filename of your livecd. You may have better luck if you move your ISO to the root of
| > your
| > | > drive (ie: C:\)
| > | Има проблем при задаването на името на живото CD. Пробвайте да преместите файла във формат ISO в основната папка на устройство
| > (напр. C:\)
| > | Вероятно името на файла заедно с пътя излиза доста дълго. Като съкратиш
| > | името на пътя ти остават повече знаци за името на файла.
| > Да, за това не бях се сетил. Това C:\ ме подразни и този стринг въобще не го гледах и го прескочих. Ще го въведа точно така, 
както е
| > твоето предложение. :)
| Мен пък ме дразни „стринг“.
| Въпросният низ има лекинко шеговито звучене, ти решаваш дали да го запазиш в превода.
|
| „Съжалявам, но не мога да се оправя със задаването (ако иде реч за задаване) на името на живият КД. Може да се пробваш да 
преместиш ISO файла в основната папка...“
| C:\ си е хубав досовски указател.

Бях го оставил така:
Има проблем при задаване името на живото CD. Пробвайте да преместите ISO файла в основната папка на устройство (напр. C:\)

и подтиснах угризенията с довода "Да, ама стана кратко!". Бях го забравил вече, но ще го променя така:
Съжалявам, но не мога да разчета името на това живо CD. Пробвайте да преместите ISO файла в основната папка на устройство (напр. 
C:\)

Но ми хрумна и друго :)

Моля, ако имате време и желание, хвърлете един поглед и на останалите неща! Приемам всякакви забележки.
1. Превода на liveusb-creator
https://www.transifex.net/projects/p/liveusb-creator/resource/default/l/bg/view/

2. Всички пакети - цъкате върху пакет и избирате "View strings online" .
 https://fedora.transifex.net/projects/p/fedora/r/fedora-main/l/bg/

 Благодаря!
 В. ЛасковMore information about the Dict mailing list