[Dict] Помощ - "unloading" и "shutting down"

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Thu Oct 27 15:17:55 EEST 2011


Здравейте,

Моля за помощ за "unloading" и "shutting down"

Става дума за съобщенията при стартиране и спиране на услуги, които (обикновено) виждате при стартирането/спирането на системата. 
Някой преди мен е превел някои неща по следния начин (например):

Starting incrond: - Стартиране на incrond:
Stopping incrond: - Спиране на incrond:

но и

Loading ISDN modules - Зареждане на ISDN модули
Unloading ISDN modules - Спиране на ISDN модули

Starting vmpsd: - Стартиране на vmpsd:
Shutting down vmpsd: - Спиране на vmpsd:

Може ли да ми предложите по-точен и подходящ превод за "unloading" и "shutting down" ?

Можете да видите всички текстове на
https://www.transifex.net/projects/p/fedora-initscripts/resource/default/l/bg/view/

Поздрави!
В. Ласков More information about the Dict mailing list