[Dict] Помощ - "unloading" и "shutting down"

Митко Митев mitko.am at gmail.com
Thu Oct 27 15:24:05 EEST 2011


"Shutting down" според мен би трябвало да е "изключване", а "Unloading" -
може би разреждане.

На 27 октомври 2011, 15:17, Valentin Laskov <laskov at festa.bg> написа:

> Здравейте,
>
> Моля за помощ за "unloading" и "shutting down"
>
> Става дума за съобщенията при стартиране и спиране на услуги, които
> (обикновено) виждате при стартирането/спирането на системата.
> Някой преди мен е превел някои неща по следния начин (например):
>
> Starting incrond: - Стартиране на incrond:
> Stopping incrond: - Спиране на incrond:
>
> но и
>
> Loading ISDN modules - Зареждане на ISDN модули
> Unloading ISDN modules - Спиране на ISDN модули
>
> Starting vmpsd: - Стартиране на vmpsd:
> Shutting down vmpsd: - Спиране на vmpsd:
>
> Може ли да ми предложите по-точен и подходящ превод за "unloading" и
> "shutting down" ?
>
> Можете да видите всички текстове на
>
> https://www.transifex.net/projects/p/fedora-initscripts/resource/default/l/bg/view/
>
> Поздрави!
> В. Ласков
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at fsa-bg.org
> http://zver.fsa-bg.org/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>-- 
*Поздрави,
инж. Митко Митев*
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://zver.fsa-bg.org/pipermail/dict/attachments/20111027/0794a9c1/attachment.html>


More information about the Dict mailing list