[Dict] OT: Дефект в liberation-fonts – някой с регистрация в Bugzilla на Red Hat?

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Fri Mar 2 17:04:50 EET 2012


В 16:24 +0200 на 02.03.2012 (пт), Mikhail Balabanov написа:
> Здравейте и ЧБМ,
> 
> Преди половин година някой добър човек се е опитал да добави Ѝ (U+040D) и ѝ (U+045D) в шрифтовете от пакета Liberation. За съжаление глифът за главната буква е сгрешен в почти всички шрифтове (без Mono Regular): вместо Ѝ (главно кирилско „и“ с гравис) е Ǹ (главно латинско „ен“ с гравис). Ако някой вече е регистриран за бъгзилата на Red Hat, може ли да се отбие на страницата на съответния дефект [1] и да даде сигнал, че не е отстранен коректно? Проблемът присъства в последната версия на шрифтовете, 1.07.1.
> Ако не, ще им пиша аз, но предпочитам да не се регистрирам само заради това.
> 
> Поздрави:
> М. Балабанов
> 
> [1] https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?format=multiple&id=659214

Видях го. Остава и да го обясня :)
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ??????-2012-03-02 16:51:04.png
Type: image/png
Size: 417277 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120302/7c4a438b/attachment-0002.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ??????-2012-03-02 17:02:00.png
Type: image/png
Size: 522692 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120302/7c4a438b/attachment-0003.png>


More information about the Dict mailing list