[Dict] OT: Дефект в liberation-fonts – някой с регистрация в Bugzilla на Red Hat?

Alexander Todorov alexx.todorov at gmail.com
Fri Mar 2 17:48:45 EET 2012


На  2.03.2012 16:24, Mikhail Balabanov написа:
> Здравейте и ЧБМ,
>
> Преди половин година някой добър човек се е опитал да добави Ѝ (U+040D) и ѝ (U+045D) в шрифтовете от пакета Liberation. За съжаление глифът за главната буква е сгрешен в почти всички шрифтове (без Mono Regular): вместо Ѝ (главно кирилско „и“ с гравис) е Ǹ (главно латинско „ен“ с гравис). Ако някой вече е регистриран за бъгзилата на Red Hat, може ли да се отбие на страницата на съответния дефект [1] и да даде сигнал, че не е отстранен коректно? Проблемът присъства в последната версия на шрифтовете, 1.07.1.
> Ако не, ще им пиша аз, но предпочитам да не се регистрирам само заради това.
>

Здравей,
аз имам регистрация и мога да побутна съответните хора, за да го оправят по 
бързо. Последната версия на шрифтовете 1.07.1 от къде е, от Федора 16 ли ?

Освен това, като казваш, че е сгрешено, как може да се оправи? Можеш ли да 
направиш кръпка (не знам как се оправят шрифтове), за да го приложим към бъга, 
защото се съмнявам, че създателите на шрифта четат кирилица.

--
Алекс (@redhat.com).


More information about the Dict mailing list