[Dict] OT: Дефект в liberation-fonts – някой с регистрация в Bugzilla на Red Hat?

Alexander Shopov (Александър Шопов) lists at kambanaria.org
Fri Mar 2 19:15:11 EET 2012


https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=799473
More information about the Dict mailing list