[Dict] Щраквам/цъквам/натискам (беше: Re: Как превеждате Passphrase ?)

Mikhail Balabanov mishob at abv.bg
Mon Mar 12 14:31:22 EET 2012


Привет,

 
> > за "click" не ви ли харесва повече "цъкване" вместо "щтракване" ? Едната причина "за" е, че е по-кратко.

+1 за „щраквам“
Ако започвахме от нулата, вероятно щяха да са равноправни,
 но „щраквам“ от доста време е стандарт в техническата литература и 
професионално превеждания софтуер. Това за мен е сериозна причина да го 
подкрепям в името на съгласуваната терминология. Освен това е по-кратко само с една буква, не с две. :)


> В GNOME използваме „натискане“ – натискане с левия бутон на мишката;
 
> натиснете десния бутон на мишката и т.н.

Щракване = натискане на бутона на мишката + бързо отпускане без местене на мишката.
Само „натискам“ може да е начало на щракване, но също например на плъзгане и пускане.
Ако се превежда дефиницията „Click: press and quickly release the mouse button“, как се разграничава обясняваната от обясняващата дума?

„Щраквам [върху X]“ е идиом точно за това действие (също като „click“ и за разлика от „натискам“/„press“).
Уточнението „с левия (ако не е указан изрично друг) бутон на мишката“ е част от значението на „щраквам“ и няма нужда да се добавя изрично.
„Натискам“ може да значи много неща, често се отнася за клавиш, често е част от действието „натискам и задържам“ и когато е за мишката, трябва да се уточнява изрично.

Поздрави:
М. Балабанов


ПП Как превеждате „щраквам върху“? „Щракнете върху връзката“ <-> „Натиснете с левия бутон на мишката върху връзката“, „Натиснете връзката с левия бутон на мишката“ или по друг начин?


More information about the Dict mailing list