[Dict] Щраквам/цъквам/натискам (беше: Re: Как превеждате Passphrase ?)

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Mon Mar 12 17:19:56 EET 2012


From: "Mikhail Balabanov" <mishob at abv.bg>
Sent: Monday, March 12, 2012 2:31 PM
|
| > > за "click" не ви ли харесва повече "цъкване" вместо "щтракване" ? Едната причина "за" е, че е по-кратко.
|
| +1 за „щраквам“
|

От коментарите (и от липсата им) разбирам, че никой не иска (да се) промени. А други се променят. Ето, въвеждат в употреба 
"passphrase" вместо "password".

Не е болка за умиране, даже напротив - разнообразието стимулира мисленето.

Поздрави!
В. Ласков More information about the Dict mailing list