[Dict] Щраквам/цъквам/натискам (беше: Re: Как превеждате Passphrase ?)

Yasen Pramatarov yasen at lindeas.com
Mon Mar 12 19:04:09 EET 2012


На Mon, 12 Mar 2012 14:31:22 +0200 (EET) Mikhail Balabanov написа:
>ПП Как превеждате „щраквам върху“? „Щракнете върху връзката“ <->
>„Натиснете с левия бутон на мишката върху връзката“, „Натиснете
>връзката с левия бутон на мишката“ или по друг начин?

 Ами просто "натиснете връзката". Или "проследете връзката". Какво
 друго може да се направи с една връзка (по-скоро препратка,
 предполагам)...

 Това със щракването за мен е не на място, защото много често няма
 никакво щракане – натискат се тъчпади, трекпойнти и др. под. и честно,
 не щракат хич. "Щракане" и "цъкане" ми звучи като прекалено буквален
 превод на английските думи. Поне в KDE избягваме такива тенденции –
 важното е да е разбираемо и кратко.

-- 
| Yasen Pramatarov
|        a.k.a. turin
| home: http://yasen.lindeas.com
| photoblog: http://ltdfocus.com
| gnu/linux: http://lindeas.com
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20120312/96b59dc1/attachment.pgp>


More information about the Dict mailing list