[Dict] Превод на отворен софтуер позволяващ web запитвания за Достъп до информация

Anton Stoychev antitoxic at gmail.com
Wed Aug 28 17:00:38 EEST 2013


Здравейте,

Препрати ме човек, който на времето е бил активен в мейл групата и
преводите. Пиша Ви във връзка с 1 open source проект, който аз и колеги
искаме да интегрираме за България.

http://www.alaveteli.org/

Позволява, чрез сайта да се правят запитватвания към държавни организации
по закона за Достъп до Обществена информация. Което улеснява страшно
запитването вместо да се търсят мейли и имена. Пък и ще популизира самото
човешко право, в което по закон в България е установено че максимум 2
седмици е срока за отговор.

Би ли имал някой от Вас време и желание да работи по превода му?
Превода върви в Transifex:
https://www.transifex.com/projects/p/alaveteli/language/bg/

Хайде дано се чуем с някой от Вас,
Хубав прохладен ден,
Anton Stoychev,
+(359)9889 640 57
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20130828/99b7e62c/attachment.html>


More information about the Dict mailing list