[Dict] Превод на отворен софтуер позволяващ web запитвания за Достъп до информация

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Wed Aug 28 17:42:02 EEST 2013


----- Original Message ----- 
From: "Anton Stoychev" <antitoxic at gmail.com>
To: <dict at ludost.net>
Sent: Wednesday, August 28, 2013 5:00 PM

| искаме да интегрираме за България.

Здравей Антон,
Имам три въпроса:
1. Как си представяте процедурата по интегрирането? Вероятно имате някакъв план. Може ли да го споделиш?
2. Имате ли някакъв тестов сайт, на който може да се види резултатът от работата досега? Ако не, за кога е планирано да има такъв?
3. Вече сте трима в преводаческия екип, а не е преведен дори и 1 низ. При това, не сте там от вчера. Не е ли това признак на 
несериозно отношение?

Поздрави!
Валентин ЛасковMore information about the Dict mailing list