[Dict] Превод на отворен софтуер позволяващ web запитвания за Достъп до информация

Anton Stoychev antitoxic at gmail.com
Wed Aug 28 17:51:42 EEST 2013


Здравей Валентине,

1,2: Аз съм разработчик и заедно с мен Димитър Димитров ще интегрираме
сайта на нает сървър. В момента компанията (mysociety) изработила Alaveteli
ни предлага тестов сървър. Казаха ни седмица за изграждането този
понеделник. Водя комуникация с тях често.
3: Не сме преводачи. Аз съм превеждал на времето софтуер, но в този вариант
и тримата сме организатори. Аз съм главно за българската Версия. Ели се
занимава с медийно и цялостно ангажиране в България. Аз пък водя не само
този проект ами и организация и срещи за групата на софтеруни разработчици
които сформираме за Социално Общество: http://www.obshtestvo.bg/

В момента търсим преводачи по проекта, понеже не смогваме със всичко. За
повече информация ако имаш нужда:

Updates: http://obshtestvo.github.io/info/
Сайт: http://www.obshtestvo.bg/
Пътводител: https://github.com/obshtestvo/info/wiki/Пътеводител-(FAQ)

Поздрави,
Тони

Anton Stoychev,
Internet Professional
(+44) 7432 899 296


2013/8/28 Valentin Laskov <laskov at festa.bg>

> ----- Original Message -----
> From: "Anton Stoychev" <antitoxic at gmail.com>
> To: <dict at ludost.net>
> Sent: Wednesday, August 28, 2013 5:00 PM
>
> | искаме да интегрираме за България.
>
> Здравей Антон,
> Имам три въпроса:
> 1. Как си представяте процедурата по интегрирането? Вероятно имате някакъв
> план. Може ли да го споделиш?
> 2. Имате ли някакъв тестов сайт, на който може да се види резултатът от
> работата досега? Ако не, за кога е планирано да има такъв?
> 3. Вече сте трима в преводаческия екип, а не е преведен дори и 1 низ. При
> това, не сте там от вчера. Не е ли това признак на
> несериозно отношение?
>
> Поздрави!
> Валентин Ласков
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20130828/ed521120/attachment.html>


More information about the Dict mailing list