[Dict] Съкращения в преводите

Valentin Laskov laskov at festa.bg
Wed Oct 30 15:59:35 EET 2013


Здравейте,

Какво е мнението Ви за ползването на съкращения в преводите? Когато е в текста на сайт или документация, обикновено не е проблем да 
се надвиши общата дължина на текста. Но когато е в потребителски интерфейс с бутони и етикети, чийто текст не е предвидено да се 
появи на повече от един ред, се появява проблем с дължината на преведения текст.

Ще се подразните ли ако видите това в някоя програма:

Could not load UI: %s - Не мога да заредя потр. интерфейс: %s

Поздрави!
В. Ласков More information about the Dict mailing list