[Dict] Съкращения в преводите

Йордан Миладинов jordanmiladinov at gmail.com
Wed Oct 30 16:04:16 EET 2013


Аз съм против такива съкращения. Защото са компромис с езика ни. Ако няма
достатъчно място за текст на който и да е език – трябва да се сигнализира
на дизайнерите и програмистите за поправка.


На 30 октомври 2013, 15:59, Valentin Laskov <laskov at festa.bg> написа:

> Здравейте,
>
> Какво е мнението Ви за ползването на съкращения в преводите? Когато е в
> текста на сайт или документация, обикновено не е проблем да
> се надвиши общата дължина на текста. Но когато е в потребителски интерфейс
> с бутони и етикети, чийто текст не е предвидено да се
> появи на повече от един ред, се появява проблем с дължината на преведения
> текст.
>
> Ще се подразните ли ако видите това в някоя програма:
>
> Could not load UI: %s - Не мога да заредя потр. интерфейс: %s
>
> Поздрави!
> В. Ласков
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20131030/bf985324/attachment.html>


More information about the Dict mailing list