[Dict] Съкращения в преводите

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Thu Oct 31 13:38:06 EET 2013


On Wed, Oct 30, 2013 at 03:59:35PM +0200, Valentin Laskov wrote:
> 
> Какво е мнението Ви за ползването на съкращения в преводите? Когато е 
> в текста на сайт или документация, обикновено не е проблем да се 
> надвиши общата дължина на текста. Но когато е в потребителски 
> интерфейс с бутони и етикети, чийто текст не е предвидено да се появи 
> на повече от един ред, се появява проблем с дължината на преведения 
> текст.
> 
> Ще се подразните ли ако видите това в някоя програма:
> 
> Could not load UI: %s - Не мога да заредя потр. интерфейс: %s

Да, ако видя това в някоя програма ще се подразня (макар и не толкова, 
колкото когато е преведена техническа терминология и дори чичко Гугъл е 
безсилен да ми обясни за какво става въпрос).

Обаче въпросът ти е за бутони и етикети.  В тези случаи няма да се 
подразня от съкращенията.  Дори в някои случаи бих предпочел съкращение, 
отколкото бутон с дължина половин дециметър (на каквито съм попадал 
чат-пат).

С поздрав: Антон ЗиновиевMore information about the Dict mailing list