[Dict] Официален формат за време

Anton Zinoviev anton at lml.bas.bg
Wed Dec 16 17:33:09 EET 2015


On Wed, Dec 16, 2015 at 02:32:46PM +0000, Дамян Иванов wrote:
> 
> В отговора ме питат мога ли да се позова на официален източник за 
> правилния формат. Някои знае ли такъв официален източник?

Няма грешка в локала.  Цитирам правило 96 точка 2, което мисля, че беше 
единственото правило по времето, когато се правеше локалът:

96. Като знак с непунктуационна функция запетаята се използва в следните 
случаи:

(2) За отделяне на часовете от минутите и на минутите от секундите.

10,15 ч.
16,20,35 ч.

По-късно се появи и ново правило, според което може да се използва не 
само запетая, но и двоеточие:

99. Като знак с непунктуационна функция двоеточието се използва в 
следните случаи:

(2) За означаване на време.

10:15 ч., 15:07:00

А в най-новата версия гледам, са позволили да се използва и точка 
(правило 109 точка 2), но аз лично предлагам да се въздържаме от подобни 
„авангардизми“ и да се придържаме към традиционното.

Ако искаш да смениш запетаята на двоеточие, може да се позовеш на 
правописните правила (които са задължителни според някакво старо 
постановление на министерския съвет), публикувани в „Официален 
правописен речник на българския език“, издаден от „Просвета – София“ АД 
през 2012 г.

С поздрав: Антон ЗиновиевMore information about the Dict mailing list