[Dict] Официален формат за време

Sah War ve4ernik at gmail.com
Wed Dec 16 18:49:22 EET 2015


Нека не се лъжем. За съвременния български език правилният вариант за
форма̀та на датите и часовете е само този с двоеточията, точки (и/или
запетаи) май се използват само за милисекунди и подобни по-малки мерни
единици.

А това, че тези от БАН са написали, че вариантите с точка и запетая са
правилни, говори за това, че тези от БАН често са напълно ненаясно с нещата
и всеки път различни хора въвеждат собствените си неграмотни „правила“ в
официалните речници... Тези хора едва ли някога са чували за Уникод, а
стандартизацията на основните изисквания за грамотните писмени текстове —
за тях това означава да си изгубят работата, защото половината от нея се
изразява в измислянето на все по-тъпи правила и промяната на утвърдените
такива поради лично желание да се прокарат нечии предпочитания към езика.
За съжаление, това е присъщо за всички хора (включително за мен) и хората,
които работят като програмисти и на които се налага да правят промени в
чужд програмен код, са наясно за какво става дума; накратко: за overwriting
и пренаписване, които всеки човек прави върху чуждите творения, слова, идеи
и т.н. — за да ги адаптира или изцяло промени според своите мисловни модели
и личен вкус. Неизбежно е...

Силно се съмнявам дали от ИБЕ към/при БАН някога ще се сетят да допринесат
към CLDR на Уникод, което наистина би придало тежест на решенията от
дейността на ИБЕ по отношение на предписателната (нормативната) езиковедска
литература...

*Към Дамян Иванов:*
У нас стандартите в някои обществени сфери са все още непостижим мираж и
всеки следващ официален правописен речник въвежда свои „правила“, тъй че у
нас реално няма „правилен формат“ за датите и часовете. Вариантът с
двоеточията е най-разумен, но „умните“ глави от БАН може би са решили да
впишат вариантите със запетаите и точките, с цел да угодят на ширещата се
неграмотност. Всъщност тези неграмотни варианти се използват масово от
(жълтите) вестници и вероятно тези от БАН от там са копирали, или пък
вестниците са копирали безумията на БАН — и без това няма особено
значение...

Притежавам печатни книги, излезли от печат преди 30 и повече години. В
почти всички се използва вариантът с двоеточията. Не знам какви варианти са
били масово използвани преди това, но преди въвеждането на тези смешни
варианти с точките и запетаите, именно споменатият вариант (с двоеточията)
е бил считан за официален и правилен, поне като неписано правило (в случай
че тогава въобще е имало толкова хора, които да следят за нововъведенията
във всеки от официалните правописни речници и да се опитват да ги спазват —
и днес това са единици, основно малкото останали по-прилежни редактори и
коректори; старото поколение се отива...).

П.П. В интерес на истината, по-пълно би било да присъства и частта „ ч.“
след числата с часа във форма̀та, но някои биха възроптали срещу такава
подробност, тъй като не искат излишна кирилица в log-овете на сървърите,
които обслужват (поне така съм чувал...). ;)

На 16 декември 2015 г., 17:33, Anton Zinoviev <anton at lml.bas.bg> написа:

> On Wed, Dec 16, 2015 at 02:32:46PM +0000, Дамян Иванов wrote:
> >
> > В отговора ме питат мога ли да се позова на официален източник за
> > правилния формат. Някои знае ли такъв официален източник?
>
> Няма грешка в локала.  Цитирам правило 96 точка 2, което мисля, че беше
> единственото правило по времето, когато се правеше локалът:
>
> 96. Като знак с непунктуационна функция запетаята се използва в следните
> случаи:
>
> (2) За отделяне на часовете от минутите и на минутите от секундите.
>
> 10,15 ч.
> 16,20,35 ч.
>
> По-късно се появи и ново правило, според което може да се използва не
> само запетая, но и двоеточие:
>
> 99. Като знак с непунктуационна функция двоеточието се използва в
> следните случаи:
>
> (2) За означаване на време.
>
> 10:15 ч., 15:07:00
>
> А в най-новата версия гледам, са позволили да се използва и точка
> (правило 109 точка 2), но аз лично предлагам да се въздържаме от подобни
> „авангардизми“ и да се придържаме към традиционното.
>
> Ако искаш да смениш запетаята на двоеточие, може да се позовеш на
> правописните правила (които са задължителни според някакво старо
> постановление на министерския съвет), публикувани в „Официален
> правописен речник на българския език“, издаден от „Просвета – София“ АД
> през 2012 г.
>
> С поздрав: Антон Зиновиев
>
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20151216/839f6816/attachment.html>


More information about the Dict mailing list