[Dict] Официален формат за време

Alexander Shopov lists at kambanaria.org
Thu Dec 17 12:09:10 EET 2015


Аз винаги ползвам двоеточието. В преводите на GNOME, където изрично се
форматира дата - пак ползвам винаги двоеточие.

Запетаята се ползва и за десетичен знак:
20,25 - колко е - 20 часа и 25 минути или 20 цяло и 25 стотни часа =
20 часа и 15 минути.

Имам спомени, за задача в сборник по забавна математика за това колко
е часът, ако часовникът показва примерно 20:20 и се очакваше читателят
да се обърка, и да си мисли, че е 1 часа (20 делено на 20), ама не
мисля, че това е популярно.

По спомени от училище - записвахме минутите с по-малки букви, отгоре и
по подобен начин минути и секунди 10²⁵ примерно
Иначе - 10ч. 25мин.

Аз съм много твърдо за двоеточие, твърдо против точка и много твърдо
против запетая.
В преводите на GNOME и всички останали ползвам двоеточие.

И на малко по друга тема - при записа с двоеточие не използвам друг разделител:
10:23:58
10 часа, 23 минути и 58 секунди

Иначе изполвам hair space
http://www.fileformat.info/info/unicode/char/200a/index.htm между
число и мерна единица.

Поздрави:
ал_шопов


More information about the Dict mailing list