[Dict] Официален формат за време

Mikhail Balabanov m.balabanov at gmail.com
Thu Dec 17 16:21:35 EET 2015


Привет,

Аз също съм за двоеточието като най-недвусмислен и (струва ми се)
най-разпространен измежду „официално правилните“ варианти. Точката се
използва и за дати, а двете със запетаята – и за разделител на добната част.

Поздрави,
Михаил Балабанов

On Thu, Dec 17, 2015 at 12:09 PM Alexander Shopov <lists at kambanaria.org>
wrote:

> Аз винаги ползвам двоеточието. В преводите на GNOME, където изрично се
> форматира дата - пак ползвам винаги двоеточие.
>
> Запетаята се ползва и за десетичен знак:
> 20,25 - колко е - 20 часа и 25 минути или 20 цяло и 25 стотни часа =
> 20 часа и 15 минути.
>
> Имам спомени, за задача в сборник по забавна математика за това колко
> е часът, ако часовникът показва примерно 20:20 и се очакваше читателят
> да се обърка, и да си мисли, че е 1 часа (20 делено на 20), ама не
> мисля, че това е популярно.
>
> По спомени от училище - записвахме минутите с по-малки букви, отгоре и
> по подобен начин минути и секунди 10²⁵ примерно
> Иначе - 10ч. 25мин.
>
> Аз съм много твърдо за двоеточие, твърдо против точка и много твърдо
> против запетая.
> В преводите на GNOME и всички останали ползвам двоеточие.
>
> И на малко по друга тема - при записа с двоеточие не използвам друг
> разделител:
> 10:23:58
> 10 часа, 23 минути и 58 секунди
>
> Иначе изполвам hair space
> http://www.fileformat.info/info/unicode/char/200a/index.htm между
> число и мерна единица.
>
> Поздрави:
> ал_шопов
> _______________________________________________
> Dict mailing list
> Dict at ludost.net
> http://lists.ludost.net/cgi-bin/mailman/listinfo/dict
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.ludost.net/pipermail/dict/attachments/20151217/b45407bb/attachment.html>


More information about the Dict mailing list